חדש

אוצר מילים של חלקי גוף יפניים

אוצר מילים של חלקי גוף יפניים

חלקי גוף הם מונחים חשובים לדעת, ללא קשר לשפה שאתה מדבר. ויפנית אינה יוצאת דופן. אם אתה רוצה לומר את המילה היפנית בראש (אטמה)שיער (קאמי), או אפילו הבוהן (tsumasaki), חשוב לא רק לדעת את המשמעות שלהם, אלא להיות מסוגלים להגות נכון כל חלק בגוף.

חלקי הגוף ("קראדה בובון")

הטבלה שלהלן מציגה את המילים היפניות לחלקי גוף, כאשר המילה היפנית נכתבת בכתב לטיני (רומאג'י) משמאל ואחריו החלק בגוף המופיע באותיות יפניות (קאנג'י), עם התרגום לאנגלית מימין. לחץ על הקישורים לשמיעת ההגיות הנכונות.

קראדה 体גוף
אטמה 頭ראש
קאמי 髪שיער
kao 顔פנים
hitai 額מצח
אני 目עין
mayu 眉גבה
mabuta ま ぶ たעפעף
matusge ま つ げריס
hana 鼻אף
מימי 耳אוזן
קוצ'י 口פה
kuchibiru 唇שפתיים
חה 歯שיניים
שיטה 舌לשון
נודו の どגרון
לפני あ ごלסת
קובי 首עורף
קאטה 肩כתף
ude 腕זרוע
חיגי ひ じמרפק
te 手יד
יובי 指אצבע
tsume 爪מסמר
mune 胸חזה
senaka 背 中חזור
onaka お な かבטן
hiza ひ ざהברך
אשיקובי 足 首קרסול
kakato か か とעקב
tsumasaki つ ま さ きהבוהן