עצות

מבוא למילה הצרפתית Une Bête

מבוא למילה הצרפתית Une Bête

משמעות המילה une bête, מבוטא "הימור", פירושו חיה, חרק ויצור באנגלית. עם זאת, בתור שם תואר, המילה יכולה גם להיות משמעות טיפשית, מטופשת ומטופשת.

דוגמאות וביטויים נפוצים

Je n'aime pas aller dans la forêt, il y a trop de bêtes - אני לא אוהב להיכנס ליער, יש יותר מדי יצורים.

(adj) - טיפש, טיפשי, טיפשי

Qu'est-ce qu'il est bête! - הוא כל כך טיפש!

קשורים: comme une bête - כמו כלב: travailler comme une bête - לעבוד כמו כלב / כמו משוגע, malade comme une bête - חולה ככלב; être bête comme ses pieds - להיות עבה כמו שני קרשים קצרים / אידיוט אמיתי; chercher la petite bête - לניט פיק